ماریا قادری

بیوگرافی استاد

من ماریا هستم، نماینده نسل جوان در دنیای تجارت. که در سن ۲۸ سالگی به عنوان یکی از ۸۷ مربی برتردر دنیا و یکی از ۲۴ زن برتر شناخته شدم. در این سفر رشد فردی فراوانی و موفقیت رو در کنار ما با آموزش های تحولی تجربه کنید...

دوره های معلم

دوره های آموزشی فاینال
پیشرفته
5 سخنرانی
3 ماه
دوره های آموزشی مردادماه 1399
پیشرفته
5 سخنرانی
3 ماه
دوره های آموزشی مردادماه 1399
پیشرفته
5 سخنرانی
3 ماه