همه چیز درمورد بعد سوم و چهارم و پنجم کائنات

بعد سوم جایی است که انرژی به مخلوط ماده ای تاریک و متراکم تبدیل می شود. این صفحه فکر یا ذهن است.متراکم ترین لایه این صفحه شامل افکار دنیوی و مادی خودمان است. به دلیل برنامه نویسی/ آگاهی سیاره ای ما قادر به شناسایی ماده هستیم و بنابراین خودمان متراکم و ماده می شویم. کاعنات …

همه چیز درمورد بعد سوم و چهارم و پنجم کائنات ادامه »