ما با گروه های خصوصی وعمومی همکاری می کنیم تا به مهمترین چالش های آنها رسیدگی کنیم و با استفاده از آخرین تکنولوژی و روش های مدرن تحول را در سازمان هایشان را بوجود آوریم. رویکرد سفارشی و اختصاصی ما بینش عمیق را با پویایی عملکرد بالا و همکاری نزدیک در تمام سطوح سازمان هر لیدرایجاد می کند. ما رفتارها، فرآیندها و شیوه های مورد نظر و ضروری را در سازمان های لیدرها جاسازی می کنیم و آنها را قادر می سازیم تا نتایج بی سابقه ای از دستاوردها را با اقدامات، تعهد و سرعت هماهنگی به دست آورند. این سطوح جدید عملکرد و مزیت رقابتی بی سابقه و پایدار خواهد بود

ما با تعداد محدود دانشجو و تیم هایی با انگیزه بالا بصورت خصوصی و یک به یک کار میکنیم. شما برای خودتان کشف خواهید کرد چطور مربی می تواند سرعت و قدرت در سرعت موفقیت شما را افزایش دهد.

قسمتی از آنچه دریافت می کنید

 • آموزش های تخصصی بازاریابی جذابیت
 • استراتژی های بستن معامله برای جذب مشتری و پراسپکت
 • روش های روزانه عملی برای به کار بردن زمان
 • استراتژی های تکثیر و پرورش لیدر
 • ساختن برند شخصی به صورت موثر و با استفاده از رسانه های اجتماعی، آنلاین و آفلاین
 • تبدیل شدن  به یک ارتباط ساز, سخنران و لیدر تاثیر گذار و قدرتمند
 • دسترسی به کتابخانه یادگیری آنلاین دیجیتال در هر زمانی که می خواهید
 • ساختن ذهنیت “ذهن قدرتمند” به عنوان یک لیدر
 • چگونگی ارتباط سازی و پیدا کردن مشتری و پراسپکت بصورت آنلاین و آفلاین
 • مشاوره در طراحی سیستم آموزشی؛ معرفی و پرزنت با آخرین متد بروز با توجه به نوع محصول و پلن درآمدی شرکت
 • دسترسی مستقیم به ماریا از طریق تلفنی و چت

توجه: نوع انتخاب آموزش ها توسط ماریا با توجه به اهداف شما و جایگاه شما در تجارت تان میباشد. همه موارد بالا شامل همه افراد نخواهد بود.

“ماریا”

شما برای این برنامه واجد شرایط هستید اگر

3. شما آموزش پذیرهستید و برای ایده ها و فن آوری ها و روش های نو باز هستید.

6. شما آموزش پذیرهستید  و برای ایده ها و فن آوری ها و روش های نو باز هستید.

2. فعالیتهای فعلی شما کار نمی کند و شما نیاز به مربی دارید تا بتوانید در مسیر درست حرکت کنید.

5. فعالیتهای فعلی شما کار نمی کند و شما نیاز به مربی دارید تا بتوانید در مسیر درست حرکت کنید.

8. شما به رشد و توسعه شخصی خود و سازمان متعهد هستید و آماده سرمایه گذاری مالی و زمانی برای بهبود نتایج خود هستید.

1. آماده اید که از عذر و بهانه ها و دلایل را برای نرسیدن به اهداف تان کنار بگذارید.

4. آماده اید کوچینگ و فیدبک مستقیم دریافت کنید.

7. آماده اید کوچینگ و فیدبک مستقیم دریافت کنید.

من کاملا بر این باورم که آدم ها، مگر اینکه مربی داشته باشند، هرگز به حداکثر توانایی و پتانسیل خود را به دست پیدا نمیکنند .

 ” باب نردلیی ، مدیر عامل سابق، هوم دیپات “

برای مشاوره و تقاضای کوچینگ و مشاوره خصوصی با ما در تلگرام و یا از طریق ایمیل گفتگو کنید.

Telegram: www.t.me/mariamodernnetwork

Instegram: mariaghaderimlm