ماژول اول -زنان

تمرینات ماژول دوم

  1. مشخص کنید آیا دریافت کننده خوبی هستید؟ آیا به دیگران فضا برای کمک کردن و فراهم کردن و ارئه کردن به شما رو میدید؟ چقدر در زندگی تون و در کارتون تنهایی همه چیز رو به دوش میکشید و کارها رو انجام میدید و نقش زن مستقل رو بازی میکنید؟ برای بالا بردن قدرت دریافت و پذیرش تون باید کنترل و ترس رو رها کنید. و اعتماد کنید. این هفته تمرین کنید از دیگران برای کارهای خصوصی تون و کارهای محیط کار تقاضای کمک کنید. و تنهایی انجام ندید. اعتماد کنید دیگران هم میتونند کمک تون کنند.
    تمرین کنید اجازه بدید همه چیز براتون آسون اتفاق بیافته.
  2. آیا شما مدیر خوبی هستید؟ یا رئیس خوبی؟ در زندگی خصوصی تون و در کار تون چه کارهایی باید انجام بدید تا از رئیس به مدیر خوب تبدیل بشید؟چه وظایفی رو میتونید به تقسیم کنید بین اعضا خانواده یا اعضا تیم و لازم نیست خودتون انجام بدید. لیست رو بنویسید و در گروه با ما شر کنید؟
  3. منیت تون رو بشناسید. و متوجه وارد شدن منیت تون در روابط تون بشید و عشق رو انتخاب کنید. وظایف خودتون رو در رابطه با همسرتون به عنوان عاشق و دلبر تعیین کنید. چقدر از این وظایف رو بخاطر کار بیرون از خونه مدت هاست انجام نمیدید؟ انجام بدید و نتیجه رو با ما در گروه شر کنید.